SIMC

E-postadressen angiven i frågeformuläret ska vara samma som i mejlet med dokumenten. All relevant information, begärda dokument och eventuella ändringar ska skickas in senast 5 maj (live) och 15 maj (online).

Endast för onlinetävlingar: om ditt videoklipp ännu inte är klart kan du skicka det senare (före 20 maj) genom att skicka länkar till tävlingens e-post. Det är bättre att skicka en ansökan, foto, dokument och betalningsbekräftelse så snart som möjligt för att ha tid att betala avgiften till en förmån. I det här fallet, i formulärfältet för att länka till YouTube, måste du skriva att videon kommer att mailas senare.

Endast för livetävling: för dig som behöver en ackompanjatör kan vi hjälpa till. Kontakta i så fall organisationskommitten senast via mail savshinsky@gmail.com. Kostnaden för åldersgrupperna A och B är 600 SEK, för åldersgrupperna C och D är 800 SEK, för åldersgrupp E – 900 SEK. Då ingår en repetition och framträdanden vid tävlingen. Noterna sänds till samma adress före 5 maj. Ackompanjatörer betalas kontant vid registreringen.

Deltagaravgifter

För alla solokategorier:

ÅldersgruppFrån 2 april till 5 maj 15 maj
Åldersgrupp A. Upp till 9 år gammal700 SEK
Åldersgrupp B. Upp till 12 år gammal750 SEK
Åldersgrupp C. Upp till 15 år gammal800 SEK
Åldersgrupp D. Upp till 19 år gammal850 SEK
Åldersgrupp E. Upp till 26 år gammal900 SEK
Åldersgrupp F. Upp till 35 år gammal900 SEK

Deltagaravgift för ensemblekategori:

ÅldersgruppFrån 2 april till 5 maj 15 maj
Åldersgrupp 1. Upp till 13 år gammal500 SEK / deltagare
Åldersgrupp 2. Upp till 18 år gammal550 SEK / deltagare
Åldersgrupp 3. Upp till 26 år gammal600 SEK / deltagare
Åldersgrupp 4. Upp till 35 år gammal600 SEK / deltagare

Deltagaravgift för kategori "Barn- och ungdomsorkestrar":

Från 2 april till 5 maj 15 maj
4000 SEK för hela laget

Deltagaravgift för kategori "Ackompanjemang":

Från 2 april till 5 maj 15 maj
700 SEK

Ansökan är giltig först när deltagaravgiften har betalats. Ansökan är bindande, avgiften återbetalas ej.

Deadline för deltagaravgifter: 15 maj 2023.

Betalningsinformation:

Deltagaravgift betalas till Bankgiro 5091-2104 (Kulturföreningen Semibrevis) V.g. märk insättningen med deltagarens namn, åldersgrupp och tävlingskategori.

Ansökan

OBS! Live- och onlineansökningar är separerade