SIMC

Regler och villkor (live)

Tävlingskategorierna

 • Piano som huvudinstrument
 • Piano som biinstrument
 • Stråkinstrument: fiol, viola, cello, kontrabas
 • Träblåsinstrument: flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon
 • Ensemble (varje underkategori bedöms separat):
  — Klassisk duo, trio, kvartett, kvintett
  — Pianoduo (endast för piano fyra händer)
  — Andra instrumentala och vokala ensembler av något slag (beträffande typer av ensembler kontakta tävlingens organisationskommittén innan du fyller i ansökningsblanketten)
  — barn- och ungdomsorkestrar (symfoniska, kammar-, blås-, folkmusikinstrument)
 • Ackompanjemang (ingen åldersgräns)

Åldersgrupper / Tidsramar

Åldern gäller den dagen då tävlingen börjar.

Solo

Grupp A:upp till 9 år gammalupp till 7 minuter
Grupp B:upp till 12 år gammalupp till 12 minuter
Grupp C:upp till 15 år gammalupp till 17 minuter
Grupp D:upp till 19 år gammalupp till 20 minuter
Grupp E:upp till 26 år gammalupp till 25 minuter
Grupp F:upp till 35 år gammalupp till 25 minuter

Ensembler:

Grupp 1:upp till 13 år gammalupp till 12 min
Grupp 2:upp till 18 år gammalupp till 20 min
Grupp 3:upp till 26 år gammalupp till 25 min
Grupp 4:upp till 35 år gammalupp till 25 min

Åldersgruppen för ensembler / orkestrar bestäms utifrån medlemmarnas genomsnittliga ålder. I ensembler med 3-14 medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör (pianist), i ensembler / orkestrar med 15 eller fler medlemmar tillåts vuxen ackompanjatör och dirigent — dirigenten endast som ensembleledare, spelar ej. I övrigt är det inte tillåtet för lärare och yrkesverksamma musiker att delta i ensembler, vare sig i eller utanför tävlingen. I tveksamma fall ber vi er att kontakta tävlingsledningen.

Tävlingens förlopp

Tävlingens uppspelningarna hålls i två omgångar. Alla föreställningar är öppna för allmänheten. Juryn består av ledande musiker och musikpedagoger från Sverige, USA, Tyskland, Belgien, Estland, Österrike, Lettland, Kina, Litauen, Norge och Finland. Juryns beslut kan ej överklagas.

1. Enligt resultaten av första omgången bestäms pristagarna av första, andra och tredje priser samt mottagare av diplom. Övriga deltagare får varsitt deltagandebevis.

2. Därefter nominerar juryn ett antal förstaprisvinnare till deltagandet i andra omgången, som äger rum under tävlingens sista dag, för att tävla om högsta priset – Grand Prix. Grand Prix delas ut om en av deltagarna får 50 eller fler procent av rösterna.

Repertoarkrav

Valfritt program bestående av minst två och högst fyra musikstycken av olika epoker. I grupperna C, D, E, F ska programmet innehålla minst ett verk från klassicismens / romantikens tidevarv

Lokaler och platser

Nacka Musikskola, Nacka Aula (Auditions, 3, 4 och 5 juni)

Adress: Griffelvägen 13, 131 81 Nacka, Sverige

Historiska museet (Avslutningsceremoni, 6 juni)

Adress: Narvavägen 13-17, 114 84 Stockholm

Masterclass

Masterclass hos jurymedlemmar kan man boka via mail savshinsky@gmail.com
Avgift för 1 timme – SEK 800

Priser

Alla deltagare får priser, diplom och certifikat.

Särskilda priser

 • Stipendium för deltagande vid Göteborgs Pianofestival 2023 (inklusive rese- och logikostnader).
 • Stipendium för deltagande vid festival Music October Best 2023, Holland (inklusive rese- och logikostnader).
 • Kontantpriser för vinnarna i grupp E och F solo och grupp 3 och 4 ensembler (prisfond — SEK 50 000)
 • Pris för bästa uppförande av ett verk av en svensk kompositör.

Arrangören har rätt att dokumentera hela tävlingsprocessen i bild, skrift, video och ljudupptagningar. Arrangören är rättighetsinnehavare till fotografier, skriftligt material, video och ljudupptagningar som görs i samband med tävlingen.